rozliczenie pit

Rozliczenie pit Praszka

PIT 37 to rozliczenie, które można nazwać jako „najszybsze” grup ludzi aktywnych zawodowo. Dotyczy bowiem osób finansowych niebędących przedsiębiorcami, uzyskujących przychody z urzędu pracy świadczonej na zasadzie umowy o pracę, umowy o dzieło, itp. PIT-37 to zaświadczenie o wysokości uzyskanego przychodu (poniesionej straty) w poszczególnym roku podatkowym. Termin rozliczenia PIT 2019 upłynął w dniu 30.04.2020 […]

Czytaj więcej