Prolongata, wakacje kredytowe czy karencja – czy pojęcia te dotyczą tego samego?

Prolongata, wakacje kredytowe czy karencja – czy pojęcia te dotyczą tego samego?

Warto przeczytać

Przy zaciąganiu kredytów i pożyczek, w tym chwilówek w firmach działających poza systemem bankowym, zawsze wyznaczany jest termin spłaty zobowiązania. Kredyty najczęściej zwracane są ratalnie, a spłata chwilówek na ogół odbywa się jednorazowo, na koniec okresu kredytowania. Co jednak, gdy przejściowe kłopoty finansowe klienta nie pozwalają na zwrot pożyczonych środków finansowych? Może on wtedy skorzystać z wakacji kredytowych, karencji czy prolongaty. Co to oznacza?

Trzy sposoby na odroczenie spłaty zobowiązania

Właściwie prolongata, wakacje kredytowe lub pożyczkowe oraz karencja w spłacie zobowiązania sprowadzają się do jednego – odroczenia spłaty długu.

Prolongata kredytu lub pożyczki jest pojęciem ogólnym, które należy tłumaczyć jako wprowadzenie zmian w formie spłacania zobowiązania. W ramach prolongaty może dojść do wydłużenia okresu spłaty lub zawieszenia na pewien czas uiszczania rat kapitałowo-odsetkowych. Przy wydłużeniu okresu kredytowania liczba rat zostaje zwiększona, ale ich wysokość proporcjonalnie maleje, dlatego zmniejsza się obciążenie finansowe dla klienta.

Natomiast prolongata rozumiana jako zawieszenie raty jest właściwie tożsama z wakacjami kredytowymi. Na pewien czas bank czy firma pożyczkowa pozwalają klientowi na niepłacenie rat kapitałowo-odsetkowych lub tylko części kapitałowej lub odsetkowej raty. Podobnie dzieje się w przypadku karencji kredytu, czyli przerwy w spłacaniu rat, jednocześnie zachodzi tu konieczność spłacania odsetek od zobowiązania.

Kiedy warto zdecydować się na prolongatę spłaty kredytu lub pożyczki?

Klient powinien terminowo spłacać swoje długi, ale w obliczu zaistnienia sytuacji kryzysowej może się okazać, że nie będzie miał wystarczająco dużo środków na uregulowanie kolejnej raty czy spłatę chwilówki w całości w terminie wskazanym w umowie pożyczkowej. Wtedy dobrym pomysłem jest zastanowienie się nad prolongatą. Nie jest to opcja, z której klient zawsze może skorzystać.

Bank czy firma pożyczkowa muszą po pierwsze mieć w swojej ofercie prolongatę spłaty kredytu czy spłaty chwilówki. Na ogół w banku klient może otrzymać wsparcie w formie wakacji kredytowych czy karencji w spłacie kapitału, jeśli dotychczas regularnie oddawał raty.

W firmie pożyczkowej taka prolongata wiąże się z reguły z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty za wydłużenie okresu kredytowania, co pozwoli na przesunięcie w czasie momentu, kiedy dokonana zostanie całkowita spłata chwilówki.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments